Działania osób podejmujących się opieki nad seniorami, to nie tyle praca zarobkowa, choć oczywiście przynosi ona intratne korzyści, ale przede wszystkim misja. Opiekun niesie wsparcie tym, którzy najbardziej potrzebują jego pomocy. Zapraszamy na konferencję on-line o tym zawodzie o niewyobrażalnej mocy.

Osoby starsze nierzadko nie tylko zmagają się z następstwami zaawansowanego wieku, lecz także z objawami chorób, które pomimo postępu medycyny wciąż są dla nich nad wyraz uciążliwe. Rolą opiekuna jest więc podejmowanie takich działań, by codzienność osób w wieku zaawansowanym stała się mniej kłopotliwa. Seniorzy często nie radzą sobie z przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, czy codziennymi czynnościami domowymi, takimi jak utrzymywanie porządków czy pranie odzieży. Ważny jest też aspekt utrzymywania higieny. Nierzadko konieczne jest wsparcie, gdy senior chce przebyć drogę z jednego z pomieszczeń znajdujących się w domu do łazienki. Zdarza się, że nie może sam usiąść na toalecie, by z niej skorzystać. Opiekun pomaga podopiecznemu w godnym starzeniu się i realizacji podstawowych potrzeb. 

Choroby podopiecznego – jaka jest rola opiekuna w opiece nad chorym?

Istotnym aspektem opieki nad seniorem jest niesienie odpowiedniej pomocy w chorobie. Nierzadko osoby w wieku zaawansowanym chorują bowiem m.in. na demencję, chorobę Alzheimera czy Parkinsona. Kluczowe jest to, by kiedy diagnoza zostanie postawiona przez lekarza, trzymać się jego wytycznych i odpowiednio zajmować się podopiecznym – w oparciu o uzyskane informacje: pilnować godzin podawania leków, motywować do wykonywania zaleconych ćwiczeń i pobudzać do aktywności.

Dla przykładu, wymieniona choroba Parkinsona wiąże się m.in. z drżeniem, sztywnością oraz niestabilnością postawy seniora. Zarówno on sam, jak i opiekun muszą wykonywać jak najwięcej czynności razem, by uczyć się wzajemnie radzić sobie z objawami. Opiekun powinien wiedzieć, jakie ćwiczenia zalecono choremu i dopilnowywać, by je wykonywał. Rolą opiekuna jest również zachęcania chorego do aktywnego funkcjonowania, które przyczynia się do dłuższego pozostawania w dobrej formie.

Pamiętać należy, że drobne obowiązki dają podopiecznemu poczucie wartości, a jednocześnie zmuszają do ruchu, który dla chorych ma niebagatelne znaczenie. Póki podopieczny jest w stanie wykonać czynność, lepiej go w niej nie wyręczać całkowicie. Można jedynie wspomóc, na przykład podając przedmiot, czy czuwając, gdy podopieczny jednak wprost poprosi o wsparcie. 

Czego dowiemy się podczas konferencji „Opiekun osób starszych – zawód o niewyobrażalnej mocy”? 

Troska o podopiecznych to dla Ciebie ważny aspekt realizacji zlecenia podczas pobytu w Niemczech? Chcesz rozwijać się w kontekście sprawowania opieki nad seniorami, by odpowiednio o nich dbać, jednocześnie nie zapominając o swoim komforcie w czasie zlecenia? Weź udział w konferencji, podczas której w centrum zainteresowania znajdą się właśnie opiekunowie. Omówione zostaną ważne zagadnienia – poruszone będą tematy, które przyczynią się do zdobycia nowej wiedzy i praktycznych wskazówek do zastosowania w codziennych działaniach. 

Spotkanie podzielone będzie na 3 interesujące bloki tematyczne.

  • Wiesz – dbasz lepiej.

Odpowiemy na wile pytań, jakie otrzymujemy od naszych opiekunów podczas dyżuru pielęgniarskiego i w trakcie organizowanych przez nas cyklicznych, bezpłatnych webinariów „Profesjonalni w opiece”. 

  • Dbasz o siebie – jesteś szczęśliwsza/y.

Czy wiesz, jak ważne jest to, co robisz? Zawód Opiekuna osób starszych jest zawodem teraźniejszości, przyszłości i nieograniczonych możliwości! 

  • Masz moc – odważ się na zmianę!

Jak zostać opiekunem osób starszych? Pierwsze kroki w nowym zawodzie! Czy każdy może sprawować opiekę nad seniorem? 

Twarzą naszej konferencji odbywającej się 25 maja o godzinie 19:00 jest Iwona Przybyło – mgr pielęgniarstwa z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opieki senioralnej, kierownik w Zespole Wsparcia Pielęgniarskiego ATERIMA MED.

Więcej informacji na temat tego niezwykle podnoszącego kompetencje opiekunów wydarzenia uzyskasz tutaj: www.profesjonalniwopiece.pl

Jeżeli temat opieki jest Ci bliski zachęcamy do udziału w spotkaniu. Ponieważ odbędzie się ono online, możesz w nim uczestniczyć nie wychodząc z domu! Wystarczy dostęp do smartfonu lub komputera. Do zobaczenia na konferencji!

Źródło komunikatu: ATERIMA MED

Pin It on Pinterest

Share This