35 lat temu – 5 grudnia 1985 roku – Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja do podziękowania wszystkim, którzy angażują się w działania na rzecz innych, oddając swój czas i umiejętności i inspirują do tego innych.

Wolontariusz, czyli kto?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych nie będących z nią w więziach rodzinno-koleżeńskich. Wolontariat, ze swoją wewnętrzną etymologią „voluntas”, czyli: „wola”, „chęć” oznacza świadczenie działalności z założenia dobrowolnej, bezpłatnej i bezinteresownej. Co jednak podkreślają organizacje prowadzące wolontariat, powinno być to zajęcie przynoszące satysfakcję. Według danych GUS (Wolontariat 2016, GUS Warszawa, 2017) w wolontariat niemal w równym stopniu angażują się obie płci. Natomiast, niezależnie od rodzaju odbiorcy tej pracy, najczęściej angażują się w niego ludzie młodzi, do 24 r.ż. oraz osoby z wyższym wykształceniem (25-34 lata).

Ilu Polaków angażuje się wolontariat?

Badanie CBOS „Aktywności i doświadczenia Polaków w 2019 roku” pokazuje, że w 2019 roku zaszły pewne drobne zmiany w stosunku do roku poprzedzającego. O dwa punkty procentowe – z 21 do 23 – wzrósł odsetek tych, którzy przeznaczyli własną pracę lub usługi na cele dobroczynne. Tyle, że chodzi tutaj raczej o jednorazowe zaangażowanie się w pracę społeczną. Na regularną pracę w charakterze wolontariusza w 2019 r. wciąż wskazywała nieduża, bo 7%-owa grupa badanych. Rok 2020 i sytuacja związana z pandemią zmienia ten obraz. Jak pokazują dane, zdaliśmy ten sprawdzian solidarności wobec różnorodnych działań przeciwdziałających do negatywnym skutkom pandemii – wolontariusze ruszyli na pomoc tym, którzy jej potrzebowali.

Oto 6 kroków, jakie należy wykonać, aby zostać wolontariuszem:

 • Zadaj sobie pytanie, czy to dla Ciebie?
 • Masz trochę wolnego czasu i chęć podarowania go innym
 • Czujesz potrzebę pomocy osamotnionym starszym ludziom
 • Pragniesz więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności, realizować swoje pomysły, poznać swoje możliwości
 • Chcesz pomagać w organizowaniu działań i akcji charytatywnych
 • Masz potrzebę podzielenia się z innymi tym, co Tobie dał dobry los
 • Pragniesz czuć się potrzebnym
 • Zastanów się, w jakim obszarze chcesz działać:
 • Odwiedzać w domach naszych podopiecznych
 • Realizować się w samodzielnym organizowaniu spotkań dla seniorów
 • Pomagać w transporcie na akcje, spotkania
 • Pomagać w organizowaniu wakacyjnych wyjazdów dla seniorów
 • Dzielić się swoimi kompetencjami. Twoja inwencja własna mile widziana!

Możesz zostać wolontariuszem Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy Formularz pozwala poznać Cię lepiej, zrozumieć motywacje itp. oraz przydzielić do odpowiedniego koordynatora. Ze względu na ograniczenia czasowe taka forma zgłaszania wolontariuszy jest optymalna i jeśli ją wybierzesz pomożesz. Jeśli przed aplikowaniem wciąż masz wątpliwości zajrzyj do sekcji Pytania i odpowiedzi, zapoznaj się z treściami na profilu facebook oraz przeczytaj Historie wolontariuszy. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytanie, możesz zgłosić się z pytaniami do koordynatora w danym mieście tutaj.PRZEJDŹ DO FORMULARZA >

Przyjdź na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym koordynatorem Koordynator opowie Ci o Stowarzyszeniu, specyfice wolontariatu, zapyta o Twoje zainteresowania, doświadczenia, umiejętności. Poprosi też o wypełnienie kwestionariusza danych kontaktowych i odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Ukończ nasze szkolenie wprowadzające Celem szkolenia wprowadzającego jest przekazanie wiedzy o tym jak nawiązać i utrzymać przyjacielską relację pomiędzy podopiecznym a wolontariuszem w zgodzie z misją Stowarzyszenia i standardami oraz wprowadzenie wolontariusza w zasady współpracy z nami.

Dopełnij formalności i rozpocznij działanie. Wolontariusze podpisują ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich umowę wolontariacką, w której określa się m.in. czas trwania współpracy, rodzaj świadczonej pracy, a także minimalną ilość czasu, jaką dana osoba zobowiązuje się na nią poświęcać.Wolontariusz pracuje pod kierunkiem koordynatora, który na jego prośbę wystawi zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Pin It on Pinterest

Share This