Jeśli po zakończonej hospitalizacji, lekarz prowadzący leczenie uzna, że konieczne jest podjęcie działań w celu przywrócenia Ci pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności, zdolności do pracy lub poprawy jakości życia, wystawia skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Skierowanie powinno być wydane razem z kartą informacyjną leczenia szpitalnego, którą otrzymasz przy wypisie.

Lekarz, który wskazuje na konieczność podęcia rehabilitacji leczniczej decyduje o jej formie – rehabilitacja może być realizowana w trybie ambulatoryjnym, w ośrodku lub oddziale dziennym, w przypadkach tego wymagających w trybie domowym albo w warunkach stacjonarnych.

Rehabilitacja stacjonarna dotyczy tych osób, które w ramach kontynuacji leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. W zależności od rodzaju schorzenia wyróżnia się kilka typów takiego leczenia – rehabilitację ogólnoustrojową, kardiologiczną, pulmonologiczną lub neurologiczną.

W każdym jednak przypadku muszą istnieć wskazania do rehabilitacji i jednocześnie brak przeciwwskazań do takiego leczenia, którymi może być np. przeziębienie, niegojąca się rana pooperacyjna, intensywne leczenie niektórych innych schorzeń.

Leczenie w ramach rehabilitacji leczniczej zapewniane jest na podstawie skierowania, które możesz zarejestrować w dowolnie wybranym ośrodku, gdzie nastąpi tzw. kwalifikacja potwierdzająca wskazania do leczenia oraz ustalony zostanie adekwatny do Twojego stanu
zdrowia termin planowanego odbycia leczenia.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej.

źródło: http://www.rpp.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This