Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce uruchomi pierwszą z dwóch pracowni diagnostycznych, będącą częścią specjalnego modułu zewnętrznego, zlokalizowanego na terenie placówki. Pracowania została wyposażona w wysokiej klasy tomograf komputerowy GE Healthcare, który w najbliższym czasie uzupełni diagnostykę zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W zewnętrznym module medycznym znajdzie się także pracownia RTG, która po uruchomieniu zapewni kompleksową diagnostykę pacjentów w czasie epidemii, jak i w długiej perspektywie.

Zakup tak nowoczesnego tomografu, jakim jest Revolution EVO w dobie walki z Covid-19 ma kluczowe znaczenie w wykrywaniu, leczeniu i kontroli przebiegu COVID-19 w naszym szpitalu. Obrazowanie TK klatki piersiowej w porównaniu z testem RT-PCR może być bardziej niezawodną, łatwiej wykonywalną metodą, osiągalną praktycznie w czasie rzeczywistym, która pomoże w rozpoznawaniu i ocenie rozległości zmian płucnych w przebiegu COVID-19. W przypadku testów RT-PCR oczekiwanie na wynik trwa nawet 36 godzin. Tak wydłużony czas w wielu przypadkach może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet zgonu. TK klatki piersiowej ma natomiast wysoką czułość w wykrywaniu oraz rozpoznaniu COVID-19 i badanie to należy uznać za podstawowe narzędzie przesiewowe, służące do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w obszarach objętych epidemią wspomaganych testami RT-PCR. Dlatego, dzięki przychylności Zarządu Województwa Mazowieckiego wraz z Wydziałem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego podjęliśmy kluczową decyzję dla całego naszego regionu o utworzeniu kontenerowej pracowni TK przy oddziale zakaźnym naszego szpitala,  która została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki obrazowej GE Healthcaremówi  Paweł Natkowski, Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

Tomograf komputerowy został umieszczony w niezależnym module przyszpitalnym. To idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, pozwalające w krótkim czasie zwiększyć liczbę badań, i zarządzać ruchem pacjentów po obiekcie w sprawny i bezpieczny sposób. Revolution EVO zapewnia bezkompromisową jakość obrazu, równocześnie umożliwiając ograniczenie dawki promieniowania oraz środków kontrastowych. W aparacie zastosowano także najnowsze technologie, które poprzez usprawnienie procedur i dostęp do dużej ilości informacji w krótkim czasie, pomagają użytkownikowi poprawić wydajność pracy. Innowacyjny system wspiera zatem zarówno pacjentów, jak i osoby wykonujące badanie. System może być w przyszłości rozbudowany poprzez zakup dodatkowych specjalistycznych opcji klinicznych lub poprzez ich wypożyczenie w nowatorskim programie Smart Subscriptions. Dzięki temu, aparat będzie mógł korzystać ze sztucznej inteligencji, czy najnowszego systemu rekonstrukcyjnego True Fidelity, stworzonego w oparciu o sieci neuronowe mówi Grzegorz Gryszkiewicz, Menadżer Produktowy Tomografii Komputerowej, w Europie Północno-Wschodniej.

Nowy tomograf, wyposażony w technologię ASiR-V, pozwoli nam uzyskiwać wysokiej jakości obrazy przy jednoczesnym zastosowaniu bardzo niskiej dawki promieniowania. Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić najwyższy poziom diagnostyki obrazowej, co przełoży się bezpośrednio na zastosowanie celowanej i skojarzonej opieki nad pacjentami, u których wymagane jest wykonanie wielu skanów lub częste powtarzanie badań. Dotyczy to również naszych najmłodszych pacjentów, szczególnie narażonych na wpływ akwizycji promieniowania. W przypadku badania dzieci, najważniejsze pozostają czas trwania badania oraz niska dawka promieniowania. Szybka akwizycja umożliwia ograniczenie artefaktów – wad obrazu powstałych w wyniku oddychania, a technologia Smart Dose pomaga odpowiednio zoptymalizować dawkę, by móc bez obaw przeprowadzać badania narządów u dzieciwskazuje Paweł Natkowski.

Niezależne pracownie diagnostyczne, wybudowane przy Szpitalu w Ostrołęce, zwiększą potencjał diagnostyczny szpitala z zachowaniem wzmożonych procedur bezpieczeństwa, związanych z zagrożeniem epidemicznym. Dzięki temu rozwiązaniu, placówka w krótkim czasie zyskała dodatkową, w pełni funkcjonalną pracownię tomograficzną, której standardy sprzętowe oraz sanitarne nie odbiegają od tych stosowanych w  pracowniach zlokalizowanych wewnątrz szpitala. W tym samym module w perspektywie kilku tygodni szpital uruchomi także pracownię wyposażoną w cyfrowy aparat RTG kostno-płucny do zastosowań ogólnodiagnostycznych, umożliwiający swobodne pozycjonowanie pacjentów. To pozwoli skrócić czas badania i poprawić komfort pracy techników.

Generalnym wykonawcą projektu była firma Alteris S.A.

Zastosowanie technologii modułowej zabudowy medycznej (MUM), dostarczanej  do szpitala w elementach, pozwala na zmontowanie modułu o powierzchni 100 m2 w bardzo krótkim czasie. Tego typu zabudowa MUM jest każdorazowo przygotowywana według potrzeb klienta, a osłony radiologiczne oraz wszelkie instalacje są projektowane zgodnie z wymaganiami producenta instalowanego systemu diagnostyki obrazowej. W odróżnieniu od rozwiązań kontenerowych, technologia MUM pozwala zbudować pełnowymiarową pracownię. Tymczasowa zabudowa jest gotowa do całorocznej eksploatacji komentuje Jarosław Furdal, Prezes Alteris S.A.

Pin It on Pinterest

Share This