Główny Inspektor Sanitarny podjął decyzję o wycofaniu popularnego suplementu diety ze względu na znalezione w próbkach produktu wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w stężeniu przekraczającym ponad 2,5-krotnie najwyższy dopuszczalny poziom.

„Długotrwała i nieprzerwana suplementacja produktem o zwiększonym stężeniu tej substancji może mieć niekorzystny wpływ na organizm dlatego poziom tej substancji powinien być kontrolowany. Produkt nie stanowi poważnego ryzyka dla zdrowia, oprócz przypadku długotrwałego spożywania, co może powodować kumulację substancji w organizmie. W trosce o dobro pacjentów, decyzja o wycofaniu jest zasadna” – poinformowała firma Farmina w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – „Propolis Plus” suplement diety 100 tabletek
Producent – Farmina Sp. z o. o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków
Numer partii: 83506
Data minimalnej trwałości: 12.03.2021

Pin It on Pinterest

Share This