19 grudnia w godzinach 12:00 – 15:00 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbędzie się dyżur Fundacji Małgosi Braunek „BĄDŹ”.

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

 • Integralne podejście do zdrowia – czym jest?
 • Na czym polega medycyna integralna?
 • Najważniejsze filary medycyny integralnej?
 • Jakie terapie możemy nazwać komplementarnymi?
 • Jak ważne jest stosowanie terapii komplementarnych w chorobie?
 • Polecane terapie komplementarne
 • Polecani specjaliści z zakresu metod i terapii komplementarnych
 • Polecane kliniki i placówki stosujące holistyczne, kompleksowe leczenie
 • Integralne podejście do zdrowia łączy ze sobą różne obszary pracy nad zdrowiem w harmonijną całość. Zakłada, że zdrowie zależy od czynników zarówno fizycznych – dieta, środowisko, tryb życia, umysłowych – nastawienie do życia, jasność myślenia i kojarzenia, spokój i harmonia wewnętrzna, pozytywny obraz siebie, a także duchowych.

 

Kontakt:

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

800-190-590

dyżur w godzinach 12:00 – 15:00

 

O Fundacji:

Fundacja „Bądź” działa na rzecz popularyzacji i rozwoju medycyny integralnej w Polsce. Inicjuje i wspiera współpracę różnych dziedzin medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej poprzez szerzenie merytorycznej, wiarygodnej wiedzy o medycynie pełnej, zintegrowanej i konieczności całościowego, holistycznego leczenia człowieka. Podnosi świadomość ludzi chorych, a także środowiska medycznego, na temat profilaktyki chorób onkologicznych oraz możliwości ich nietoksycznego, holistycznego leczenia.

Główne cele realizowane są poprzez stymulację dialogu i współpracy w środowisku medycznym oraz tworzenie wiarygodnych źródeł informacji dla pacjentów i lekarzy, organizację różnego typu warsztatów, wydarzeń i akcji edukacyjnych wspierających chorych.

Działania fundacji kierowane są do osób chorych onkologicznie i przewlekle, ich bliskich, a także do osób zdrowych, zainteresowanych zdrowym trybem życia, prewencją i leczeniem chorób przewlekłych.

Przedstawiciele fundacji organizują warsztaty kulinarne na oddziale onkologii dziecięcej w CZD pt. ZAMIENIAMY NIEZDROWE NA ZDROWE, gdzie uczą zastępować niezdrowe, a lubiane przez dzieci pożywienie na to pełne wartości odżywczych, a tak samo pyszne.

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź“ kieruje się następującymi wartościami:

 • Szeroka, otwarta wiedza jako podstawa do rozumienia chorób nowotworowych oraz zintegrowanych metod jej leczenia;
 • Empatia i zrozumienie (współczucie) dla sytuacji osób chorych i pragnienie niesienia pomocy;
 • Szacunek dla życia nawet – lub tym bardziej – w chorobie dbanie o jego jakość, bez bólu i cierpienia;
 • Integralność zintegrowane, całościowe podejście do człowieka i holistycznej koncepcji zdrowia na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym;
 • Współpraca z różnymi środowiskami, różnymi metodami;
 • Wsparcie, tworzenie wspólnoty w chorobie.

 

Więcej informacji o fundacji:

www.fundacjabadz.pl

 

Pin It on Pinterest

Share This