14 MAJA 2019 we wtorek w godz. 18.00-20.00 odbędzie się spotkanie o obecnych możliwościach wspierania seniorów i osób zależnych od pomocy innych w miejscu ich zamieszkania.

Do udziału w spotkaniu zaproszono m.in. autorów różnych innowacji społecznych, które zostały zrealizowane w latach 2017-2019. Swój udział w spotkaniu potwierdziły dotychczas Pani Marta Białek-Graczyk, prezeska zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, superwizorka w programie „Generator Innowacji.Sieci wsparcia” współfinansowanego ze środków EFS, Pani Marta Sadurska, dyrektorka Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, Pani Dorota Zakrzewska, która będzie prowadziła spotkanie.

„Mamy nadzieję, że tą rozmową dostarczymy sobie nawzajem wielu nowych inspiracji do działania, także w naszej osiedlowej sieci wspierania starszych sąsiadów” – mówią organizatorzy.

Spotkanie odbędzie się w warszawskim Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178A w ramach VI Festiwalu Sąsiedzkiego Wespół w Zespół dla Solca.

Pin It on Pinterest

Share This