Otyłość stanowi w Polsce coraz większy problem społeczny. Analiza danych, które otrzymuje Rzecznik Praw Pacjenta, w tym zgłoszeń od pacjentów oraz raportów z instytucji i urzędów wskazuje na to, iż osoby chorujące na otyłość najwyższego, trzeciego stopnia, mogą nie być w wystarczający sposób objęte opieką zdrowotną.

Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.W związku ze skierowanym wystąpieniem do wojewodów oraz marszałków województw, Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał dane z całego kraju dotyczące placówek medycznych posiadających sprzęt medyczny o zwiększonej nośności.

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczone zostały dane placówek posiadających sprzęt o największej nośności, przeznaczony dla osób z otyłością trzeciego stopnia.

źródło: http://www.rpp.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This