Tak, nawet jeżeli pacjent trafił do szpitala nieprzytomny, a tym samym nie upoważnił nikogo do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych.

Gdy pacjent jest nieprzytomny lekarz może przekazać wspomniane informacje osobie bliskiej tj. małżonkowi, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom czy wnukom albo osobie pozostającej z pacjentem we wspólnym pożyciu. Taka informacja może także być przekazana innej osobie, która niekoniecznie jest małżonkiem lub członkiem rodziny, wskazanej przez pacjenta, gdy był on przytomny, świadomy i wyraził na to zgodę.

Podstawa prawna:

  • art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Pin It on Pinterest

Share This