Naukowców z Politechniki Gdańskiej opracowali tzw. cyberoko – unikalne narzędzie wykorzystujące technologię śledzenia wzroku. Ma ono pomóc personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz postępów rehabilitacji pacjentów z poważnymi schorzeniami neurologicznymi.

Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wykonywaniu przez pacjenta specjalnych zadań przy użyciu wzroku. Zadania wyświetlane są na ekranie w postaci graficznej, a moduł oceny przetwarza sygnały otrzymane podczas śledzenia wzroku pacjenta, oceniając stan zmysłów odpowiedzialnych za komunikację, a także funkcje poznawcze chorego i jego stan emocjonalny.

Moduł neurorehabilitacji jest odpowiedzialny za stymulację funkcji językowych, wzrokowo- przestrzennych, pamięci, myślenia i umiejętności komunikacji.

Moduł komunikacji i rozrywki pomaga w codziennej komunikacji, stymuluje wzrok.

Osoby bardziej zaawansowane w rehabilitacji mogą korzystać z „wirtualnych klawiatur”, które umożliwiają wpisywanie dowolnych treści za pomocą wzroku i zapisywanie ich w pamięci systemu.

Terapeuci korzystający z systemu C-Eye® PRO mogą ocenić stan osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, nawiązać z nimi kontakt oraz rozpocząć dostosowaną do potrzeb rehabilitację. C-Eye® PRO jest przeznaczony przede wszystkim dla personelu placówek opieki zdrowotnej, pracujących z chorymi po nabytych uszkodzeniach mózgu (uraz mózgowo-czaszkowy, udar, niedotlenienie), zwłaszcza wybudzonymi ze śpiączki lub pozostającymi w stanie minimalnej świadomości; z pacjentami z czterokończynowym porażeniem mózgowym, złożonymi zaburzeniami rozwojowymi, ze stwardnieniem rozsianym lub stwardnieniem zanikowym bocznym; z chorymi z innego rodzaju schorzeniami stwarzającymi problemy z komunikowaniem się, m.in. z afazją, dyzartrią.

W zależności od wybranej licencji istnieje możliwość pracy z 30, 60, 90 lub nieograniczoną liczbą pacjentów na jednym urządzeniu. Dla każdego z nich tworzy się indywidualny profil. W trakcie sesji diagnostycznych czy terapeutycznych wyniki są automatycznie rejestrowane, po czym można wyświetlać je w postaci tabel, porównując na bieżąco i śledząc postępy pacjenta w określonym czasie.

źródło: http://rehabilitacja.elamed.pl/material[39402]

Pin It on Pinterest

Share This