Opublikowane do tej pory badania wielokrotnie udowadniały korzystny wpływ aktywności fizycznej na długość życia. W badaniu opublikowanym w JAMA Network Open naukowcy postanowili sprawdzić, czy wiek w którym rozpoczyna się ćwiczenia fizyczne ma wpływ na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów.

W tym celu przeprowadzono ankietę w grupie ponad 310 tysięcy osób między 50. a 71. rokiem życia pod kątem aktywności fizycznej na poszczególnych etapach ich życia, zaczynając od 15. roku życia.

W badaniu po raz kolejny potwierdzono, że osoby aktywne fizycznie całe życie mają w porównaniu do osób nieaktywnych o 42% niższe ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz o 14% z powodu nowotworów.

Dodatkowo zauważono, że osoby, które przez większość dorosłego życia były nieaktywne fizycznie, natomiast rozpoczęły regularne ćwiczenia fizyczne w wieku 40-61 lat, osiągały korzyści z ćwiczeń podobne do tych u osób regularnie ćwiczących przez całe życie – niższe o 43% ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych oraz o 16% zgonu związanego z nowotworem w porównaniu do osób nieaktywnych fizycznie

źródło: jamanetwork.com

Pin It on Pinterest

Share This