Sondaż przeprowadzony w kwietniu pokazał wielką skalę społecznej traumy związanej z pandemią. Widać także, że prywatna opieka medyczna okazała się niezbędnym uzupełnieniem publicznego systemu ochrony zdrowia: niemal 40% badanych, którym odwołano wizytę w ramach NFZ szukało pomocy w prywatnej placówce.

Raport opracowany przez serwis Kliniki.pl i firmę badawczą SW Research pokazuje przede wszystkim, jak COVID-19 wpłynął na dostępność publicznych usług medycznych, jak zmieniły się opinie pacjentów na temat publicznej i prywatnej służby zdrowia w okresie pandemii.

W pandemii 53% pacjentów starało się unikać publicznej opieki medycznej – w przypadku prywatnych usług odsetek ten wyniósł 27%. Z wizyt lub zabiegów umówionych w ramach publicznego systemu musiała zrezygnować ponad połowa pacjentów: co trzecia osoba miała taką usługę przesuniętą, a niemal co czwarta (23%) całkowicie odwołaną. W prywatnych placówkach przesunięcia i odwołania zdarzały się zdecydowanie rzadziej, odpowiednio w 17% i 8% przypadków.

Co najważniejsze, osoby, które miały odwołane lub przesunięte porady czy zabiegi w ramach publicznej służby zdrowia najczęściej szukały pomocy w prywatnej placówce (37% badanych). Tylko 13% zgłosiło się do innej publicznej jednostki. Niestety, aż 28% pacjentów postanowiło czekać z realizacją świadczenia zdrowotnego na koniec pandemii.

Pacjenci zostali również poproszeni o ocenę funkcjonowania opieki zdrowotnej w trakcie pandemii COVID-19. Publiczną służbę zdrowia negatywnie oceniło 40% badanych, a pozytywnie 30%. Prywatne placówki były oceniane znacznie lepiej: aż 73% oceniło je pozytywnie, a jedynie 4% negatywnie.

“Postanowiliśmy sprawdzić na realnych danych, czy krytyczne opinie bezczynności prywatnych placówek są uzasadnione” – wyjaśnia Marcin Fiedziukiewicz, prezes Kliniki.pl. – “Wyniki naszego badania zdecydowanie przeczą tym negatywnym ocenom. Bez prywatnych placówek zdrowie Polaków podczas pandemii byłoby kompletnie zaniedbane”.

Ważnym celem badania było także sprawdzenie, jaki odsetek Polek i Polaków bezpośrednio zetknął się z ciężkimi przypadkami COVID-19. Okazało się, że aż co czwarty badany znał osobiście kogoś, kto zmarł na tę chorobę, zaś niemal połowa (43%) – osobę, która była z powodu COVID-19 hospitalizowana. “Po ponad roku pandemii statystyki zachorowań, hospitalizacji i zgonów stały się abstrakcyjne, dlatego postanowiliśmy pokazać skalę społecznej traumy, która za nimi stoi” – komentuje Marcin Fiedziukiewicz. – “W tym kontekście tym trudniej zrozumieć wciąż wysoki odsetek ludzi, którzy deklarują, że nie będą się szczepić przeciwko SARS-CoV-2”.

Kliniki.pl to medyczny marketplace, który łączy pacjentów z prywatnymi placówkami medycznymi. Rocznie pół miliona pacjentów za pośrednictwem Kliniki.pl realizuje zabiegi medyczne warte 100 mln złotych.

Badanie na zlecenie Kliniki.pl przeprowadziła agencja SW Research. Wywiady z reprezentatywną próbą 1029 Polaków korzystających w ostatnim roku z usług medycznych przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2021.

Pin It on Pinterest

Share This