Ruszyła rekrutacja do 13. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”. Organizatorzy chcą wspierać osoby, które mają pomysły na ciekawe działania społeczne i pragną je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu.

Jolanta i Dominik z Dąbrowy Górniczej otworzyli senioralne biuro karier, aby zachować na rynku pracy jak największe grono specjalistów w wieku 60+. Halina i Anna z Warszawy oswajają temat śmierci i odchodzenia, organizując spotkania z wykorzystaniem specjalnych kart konwersacyjnych i poradnika „Rozmawianie o śmierci cię nie zabije”. Wiesława i Karolina z Łodzi angażują seniorów i dzieci z domów dziecka oraz rodzin zastępczych do wspólnego tworzenia filmów poklatkowych dotyczących ich marzeń. Już ponad 350 projektów z całej Polski zostało zrealizowanych we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Seniorzy w akcji czy to takie trudne?

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia, i które pragną wprowadzać trwałe rozwiązania pobudzające aktywność społeczną.

Konkurs ma przyjazną formułę. Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Autorzy projektów otrzymają silne wsparcie merytoryczne. Nie tylko zrealizują swój pomysł pod okiem ekspertów, ale również rozwiną się jako lokalni liderzy i animatorzy.

Do współpracy zapraszamy osoby, które mają pomysł i chcą pracować nad jego rozwojem przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i innych uczestników konkursu. Osoby, które chcą nabywać umiejętności przydatne w dalszej aktywności społecznej – mówi Małgorzata Stanowska, koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji” z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Aktywność na emeryturze

U podstaw programu leży chęć znalezienia jak najlepszych pomysłów na zaangażowanie osób 60+ w życie społeczne. Konkurs pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, ale także pomysłodawcy i realizatorzy działań w swoich społecznościach. W programie to właśnie osoby starsze pełnią funkcję koordynatorów, liderów i menedżerów.

Konkurs „Seniorzy w akcji” to szansa na kontynuowanie lub rozpoczęcie aktywności. Przede wszystkim jest to jednak sposobność na wywieranie wpływu na rzeczywistość, w której się żyje dziś i w przyszłości, ponieważ wiele rozwiązań zostaje w społeczności, w której działają seniorzy. Te rozwiązania ewoluują, ale wywodzą się z początku, który nadali Seniorzy w akcji. I to jest super! – opowiada dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, członkini zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, socjolożka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, która prowadzi działania naukowe w obrębie socjologii starzenia się, gerontologii społecznej i socjologii rodziny.

Nowe wyzwania

Konkurs wspiera bardzo różnorodne projekty i działania z wielu obszarów: kulturalne, edukacyjne, obywatelskie. Organizatorzy zachęcają też animatorów 60+ do odpowiadania na bieżące, ważne wyzwania mile widziane będą pomysły na działania ekologiczne i promujące zasady harmonijnego współżycia człowieka i społeczności lokalnej z naturalnym środowiskiem przyrodniczym, rozwijające wiedzę w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Nieustająco poszukiwane są też projekty nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym oraz angażujące mężczyzn 60+.

Osoby starsze mają wielki potencjał – dysponują czasem oraz doświadczeniem życiowym i zawodowym w niemal każdej dziedzinie. Mają mnóstwo pasji, zainteresowań. Interesują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Dysponują umiejętnościami i wiedzą, które są niezbędne do działania i podejmowania wyzwań – żeby żyło nam się lepiej nie tylko w najbliższym sąsiedztwie, ale i w świecie – uważa Katarzyna Świątkiewicz, kierownik programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Szczegóły konkursu „Seniorzy w akcji”:

• O dotację mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).

• Ze środków konkursu zostanie przyznanych 18-22 dotacji.

• Uczestnicy mogą zdobyć dotację w wysokości do 15 000 zł.

• Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który będzie dostępny na stronie www.seniorzywakcji.pl od 20 lutego 2020 roku.

• Składanie listów intencyjnych trwa do 15 marca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie www.seniorzywakcji.pl.

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

fot. T.Kaczor

Pin It on Pinterest

Share This