1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Według GUS proces starzenia się ludności Polski ulega przyspieszeniu. Obserwowany jest nieprzerwany wzrost grupy osób w starszym wieku (65 lat i więcej). Dodatkowo, pandemia COVID-19 także pokierowała naszą uwagę ku seniorom, którzy ze względu na słabszą odporność są szczególnie wrażliwi na zakażenie koronawirusem.

Starsi pacjenci są najbardziej wrażliwi na choroby przewlekłe, w tym m.in. na przewlekłą chorobę nerek. To ważne, aby otoczyć ich pomocą, okazać im wsparcie, zaopiekować się nimi kompleksowo.

Przewlekła choroba nerek jest coraz częściej następstwem chorób cywilizacyjnych, np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego czy miażdżycy. Współczesny styl życia, brak aktywności fizycznej i nieodpowiednia dieta mocno determinują ich rozwój. Szczególnie narażone są osoby w senioralnym wieku, u których znacznie częściej występują powyższe choroby, i którym efektywność pracy nerek zmniejsza się o około 10 proc. z każdą dekadą życia – mówi dr hab. n. med. Szymon Brzósko, nefrolog, dyrektor medyczny DaVita Polska, w której seniorzy stanowią znaczną grupę.

W wyniku przyrostu udziału osób starszych w społeczeństwie, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła koncepcję aktywnego starzenia się (active ageing). Ten proces zakłada tworzenie optymalnych możliwości w celu poprawy jakości życia ludzi w okresie starości. Aktywne starzenie się pozwala ludziom wykorzystać z upływem lat potencjał, jakim dysponują, by czuć się dobrze pod względem fizycznym, społecznym i umysłowym i uczestniczyć w życiu społecznym. Jednocześnie ważne jest zapewnianie im odpowiedniej ochrony, bezpieczeństwa i opieki, gdy tego potrzebują. Dobrym pomysłem jest angażowanie seniorów w dodatkowe aktywności, które zapewnią towarzystwo starszej osobie i zwiększą poczucie jej szczęścia, takie jak spacer, czytanie książki, oglądanie filmu.

Ogromną rolę pełni wsparcie emocjonalne opiekunów i personelu medycznego w opiece nad chorym dializowanym na każdym etapie choroby. Otoczenie starszych pacjentów opieką i pomocą w DaVita jest jednym z kluczowych elementów tworzenia rodzinnej społeczności. Szczególnie w czasie pandemii rodzina seniora chce mieć pewność, że ich rodzice i dziadkowie mogą czuć się bezpiecznie podczas leczenia.

Starsi pacjenci wymagają zwiększonej troski a jakość życia tej grupy osób będzie nabierać coraz większego znaczenia. Szczególnie pacjenci dializowani, czyli przewlekle chorzy, potrzebują czuć, że jakość ich życia nie jest znacząco obniżona chorobą. Obok jakościowego leczenia w DaVita dbamy o to, by seniorzy czuli się doceniani, by mogli przyjemnie nas zaskakiwać swoją wiedzą, spokojem i życiowym doświadczeniem. Jesteśmy obok, pytamy o ich samopoczucie. Wiele się od nich uczymy – mówi dr n. med. Marta Serwańska-Świętek, nefrolog, zastępca dyrektora medycznego DaVita Polska.

DaVita powstała, by dostarczać pacjentom bezpieczną terapię nerkozastępczą zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną oraz w jakościowy sposób. Nefrolodzy pracujący w sieci stacji dializ kompleksowo opiekują się pacjentami – również tymi, którzy mają choroby współistniejące.

Dyrektor medyczny DaVita Polska precyzuje: – Kulturę organizacyjną widać w naszej codziennej pracy, a pacjenci mówią, że czują się u nas jak w domu. Ważne jest tworzenie takiej społeczności, w której panują wzajemna troska i rodzinna atmosfera. W takim miejscu personel troszczy się o pacjentów z takim samym zaangażowaniem, jak i o swoich bliskich.

Szacuje się, że na choroby nerek cierpi na świecie ok. 700 mln ludzi, w Polsce może to być aż 4,5 mln osób. Wiele z nich może nie być świadomych problemu do momentu, w którym stan ich zdrowia jest na tyle poważny, że wymaga leczenia nerkozastępczego w postaci dializoterapii lub przeszczepienia nerki.

Pin It on Pinterest

Share This