Choroba niedokrwienna serca zwana też chorobą wieńcową jest uznana za jedną z najczęstszych schorzeń układu krążenia w krajach wysoko rozwiniętych. Zawał serca bardzo często staje się przyczyną zgonu. Narodowy Instytut Kardiologii wskazuje, że rocznie pojawia się ok. 250-300 nowych przypadków na 100 000 mieszkańców. Zapadalność na tę chorobę rośnie wraz z wiekiem i jest podobna dla obu płci w wieku starszym, jednak w przedziale wiekowym 40-55 lat wykazano, że częściej zapadają na nią mężczyźni. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2020r. zmarło niemal 180 000 osób z powodu chorób układu krążenia, co stanowi ok. 37 proc. wszystkich zgonów w tym roku.

Sukces to dobro pacjentów

Dobro pacjentów to właściwa, dokładna diagnostyka i odpowiednie leczenie. By odpowiednio leczyć, i co najważniejsze, wyleczyć pacjenta, trzeba właściwie zdiagnozować problem. Dlatego też tak ważna jest właściwa diagnostyka czyli taka, dzięki której lekarz precyzyjnie może określić problem i znaleźć jego źródło. Prawidłowa diagnoza jest podstawą do wdrożenia skutecznego leczenia i pomyślnego rokowania. Właściwa diagnostyka to również taka, która jest bezpieczna dla pacjenta.

Precyzyjna i bezpieczna diagnostyka kluczem do sukcesu

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Bielsku-Białej, dzięki współpracy z Philips Polska oraz Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej zapewniają pacjentom bezpieczeństwo, najlepszą jakość i komfort. Dzięki tej współpracy przeprowadzono nowatorskie badanie diagnostyczne z wykorzystaniem nowego prowadnika OmniWire. Dla pacjentów oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa diagnostyki w chorobach sercowo-naczyniowych, jednocześnie lekarze dysponują lepszą precyzją w ocenie fizjologicznej zmian w tętnicach wieńcowych co istotnie poprawia rokowanie pacjentów z chorobą wieńcową.

Nowatorskie metody jako skuteczne leczenie choroby wieńcowej

Dzięki współpracy PAKS ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej przeprowadzono nowatorską procedurę litotrypsji w obrębie zmiany zwapniałej w tętnicy wieńcowej. Wprowadzenie tej techniki znacznie poprawiło szanse dla pacjentów podbeskidzkiego regionu na skuteczne leczenie choroby wieńcowej, a szczególnie jej najcięższych postaci, w których zwapnienia stanowią istotne wyzwania dla dotychczasowych standardowych technik zabiegowych.

Bardzo cieszymy się, że udało nam się z prof. Krzysztofem Milewskim i zespołem skutecznie przeprowadzić innowacyjną procedurę litotrypsji z wykorzystaniem systemu Shockwave, który był jedyną opcją skutecznego leczenia chorego z zaawansowaną chorobą wieńcową po uprzednich zabiegach PCI.  Dodatkowo nasze armamentarium zostało uzupełnione o nowy, jeszcze bezpieczniejszy ale równie skuteczny ciśnieniowy prowadnik diagnostyczny. Dzięki całemu zespołowi i tym metodom kompletujemy wszystkie możliwości nowoczesnego leczenia zaawansowanej miażdżycy naczyń wieńcowych dla chorych Podbeskidzia.” – prof. Piotr Buszman, kierownik Katedry Kardiologii Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,kierownik ds. Badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.

Rozwijająca się medycyna, nowe technologie i innowacyjne projekty oparte na najwyższej jakości niosą pacjentom bezpieczeństwo i nadzieję na lepsze rokowania.

Bezpieczeństwo, dobro i zdrowie pacjentów są wspólnym celem i misją Szpitala Wojewódzkiego oraz Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, o co wspólnie dbamy od lat. Naszym priorytetem jest niesienie chorym pomocy na miarę obecnych wyzwań zdrowotnych. Szczęśliwie technologia nadąża za rozwojem chorób. Beneficjentem jest pacjent i na tym zależy nam najbardziej.” – podkreśla prof. Krzysztof Milewski, ordynator bielskiego oddziału Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Pin It on Pinterest

Share This