Wciąż nie jest znana przyczyna choroby Alzheimera, ale wyodrębniono 10 czynników, które zwiększają ryzyko rozwoju tego neurodegeneracyjnego schorzenia. Na niektóre z nich mamy duży wpływ.

Listę 10 elementów stylu życia, stanu zdrowia oraz wydarzeń, które zwiększają ryzyko choroby Alzheimera przedstawiła grupa ekspertów kierowana przez specjalistów z Chin, na łamach „Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry”. Dane uzyskała z 243 obserwacyjnych badań prospektywnych i 153 randomizowanych.

Czynniki narażające na rozwój choroby Alzheimera

  • Cukrzyca;
  • Nieprawidłowy wskaźnik BMI;
  • Nadciśnienie w wieku średnim;
  • Niskie ciśnienie;
  • Uraz głowy;
  • Wysoki poziom homocysteiny (to jedno z białek, jego poziom oznacza się w badaniu krwi)
  • Niska aktywność, która ćwiczy funkcje poznawcze;
  • Stres;
  • Depresja;
  • Niski poziom wykształcenia.

Choroba Alzheimera została po raz pierwszy opisana w 1906 roku. Jest to postępująca choroba mózgu, która rozwija się na długo przed wystąpieniem objawów. Co gorsza, pierwsze symptomy są na tyle subtelne, że można je pomylić z naturalnymi problemami poznawczymi wynikającymi ze starzenia się mózgu lub innymi chorobami, np. depresją. 

Justyna Wojteczek, zdrowie.pap.pl

Źródła: 

Informacje o czynnikach ryzyka choroby Alzheimera ze strony internetowej Alzheimer’s Research UK

Artykuł o redukcji ryzyka rozwoju demencji ze strony Alzheimer’s Research UK

Pin It on Pinterest

Share This