ZW próbkach badanego produktu stwierdzono benzo(a)piren oraz sumę 4 badanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w stężeniu przekraczającym odpowiednio ponad 4-krotnie i ponad 5-krotnie najwyższy dopuszczalny poziom określony dla suplementów diety w przepisach prawa.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Soul-Farm CHLORELLA proszek 200 g Suplement diety

Dystrybutor: Soul-Farm Maciej Foszcz, ul. Janowicka 138, 43-344 Bielsko-Biała

Numer partii: 250718

Data minimalnej trwałości: 11.2019

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Soul-Farm Maciej Foszcz poinformowała wszystkich klientów, którzy zakupili produkty pn.:

Chlorella – suplement diety, masa netto 200g oznakowane nr partii: 250718 oraz 140918 oraz 041218; data minimalnej trwałości 11.2019 (dotyczy wszystkich w/w partii);

Chlorella – suplement diety 550 mg /120 kapsułek, oznakowany nr partii: 180618 oraz 250918 oraz 211118; data minimalnej trwałości 11.2019 (dotyczy wszystkich w/w partii); o konieczności wycofania z obrotu ww. produktów i zobowiązała się je odebrać. W/w produkty zostały wyprodukowane z tego samego surowca (kraj pochodzenia: Chiny). Jednocześnie przedsiębiorca poinformował dostawcę surowca tj. Chlorelli w proszku o zaistniałej sytuacji. Surowiec o numerze partii YJC20170530 z datą minimalnej trwałości 11.2019 został dostarczony do firmy Soul-Farm Maciej Foszcz przez firmę Info-Farm Michał Staś-zakład produkcyjny w Imielinie, która również zdecydowała o wycofaniu z obrotu chlorelli w proszku o numerze partii YJC20170530, data minimalnej trwałości 11.2019

źródło: GIS

Pin It on Pinterest

Share This